Tag: facebook status

เฟซบุ๊กเพิ่มฟีเจอร์ ให้ใส่สติ๊กเกอร์ ในการโพสต์สเตตัสได้แล้ว

เฟซบุ๊ก ได้เริ่มทยอยอัพเดทให้ผู้ใช้บางส่วนสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์ลงในโพสต์สเตตัสได้แล้ว จากที่ก่อนหน้านี้สามารถใช้สติ๊กเกอร์ได้เฉพาะในคอมเม้นท์หรือในแชทเท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกใส่สติ๊กเกอร์ขณะโพสต์สเตตัสได้ด้วยการเลือกไอคอนหน้ายิ้มแล้วเลือก Feeling/Activity